درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :سوین نوری
تاریخ:جمعه 23 آبان 1393-11:49 ق.ظ

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و شخصیت با گرایش به اعتیاد

پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و شخصیت با گرایش به اعتیاد

قیمت:1500000ریال

موضوع  پایان نامه :

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و شخصیت با گرایش به اعتیاد

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی روانشناسی (علوم تربیتی)

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) + فایل PPT  + فایل PVC

چکیده  :

گرایش و اعتیاد به سوء مصرف مواد از موضوعات مهم در حوزه آسیب های اجتماعی است که ذهن و اندیشه بسیاری از محققین این حوزه را به خود مشغول کرده است.  در دهه های اخیر گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر موجبات نگرانی خانواده ها و برنامه ریزان کشور را فراهم نموده است.  چرا که باعث از دست رفتن بسیاری از منابع و نیروی انسانی می شود. 

 خانواده به عنوان کانونی که شخصیت نخستین کودک در آن شکل می گیرد نقش بسیار مهمی در گرایش به سوی ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و یا سالم زیستی اعضای خانواده دارد.  در این راستا توجه به شیوه های فرزند پروری موثر در گرایش به سمت آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد نقش بسیار مهمی دارد.در این پایان نامه به بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و شخصیت در گرایش به سوی اعتیاد  پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند که دارای 30 سوال که 10 سوال مربوط به شیوه فرزند پروری استبدادی، 10 سوال مربوط به شیوه فرزند پروری آزاد و  10 سوال مربوط به شیوه فرزند پروری مقتدرانه همگی با 5 گزینه کاملاً مخالف، مخالف، تقریباً مخالف، موافق و کاملاً موافق می باشد،  استفاده شده است.

 این پرسشنامه توسط 75 نفر از والدین معتاد که به مراکز ترک اعتیاد در طی سه ماه پاییز سال 1390 آمده بودند و 75 نفر از والدین شبیه والدین معتاد، پر گردیده است.  اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای Ecell2007 و SPSS16 با آزمون T مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند و مشخص گرددید که بیشتر از همه، ابتدا شیوه فرزند پروری مستبدانه که منجر به شخصیت وابسته به والدین، عزت نفس پایین و حساسیت بالا در فرزندان، سپس شیوه فرزند پروری آزاد یا سهل گیرانه که منجر به شخصیت ضعیف و شکننده، مسئولیت پذیری پایین، عدم قدرت تصمیم گیری و وابستگی به دیگران فرزندان می گردد، باعث گرایش به سوی اعتیاد شده است.

 و شیوه فرزند پروری مقتدرانه که منجر به دارای ثبات شخصیتی، اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی و پختگی بیشتردر مواجهه با مسائل زندگی در فرزندان می گردد، باعث کاهش گرایش به اعتیاد گشته است.


فهرست مطالب :

فصل 1-   خانواده و شیوه های فرزند پروری.. 1

1-1-   مقدمه........... 2

1-2-   خانواده 3

1-3-   تعریف خانواده 3

1-4-   چند وجهی بودن خانواده 3

1-5-   خانواده یک نهاد پویا 3

1-6-   خانواده نهاد اجتماعی و فرهنگی.. 4

1-7-   تعریف شیوه های فرزند پروری.. 4

1-8-   انواع شیوه های فرزند پروری و شخصیت همراه آنها 4

1-8-1-     والدین مستبد. 4

1-8-2-     والدین سهل گیر. 5

1-8-3-     والدین والدین قاطع و اطمینان بخش ( مقتدر) 5

1-9-   نقش خانواده در وقوع بزهکاری فرزندان.. 5

فصل 2-   اعتیاد و خانواده. 8

2-1-   تعریف اعتیاد. 9

2-2-   تاریخچه مواد مخدر 9

2-3-   علل و زمینه های اعتیاد. 9

2-4-   اعتیاد و خانواده 9

2-5-   تحقیقات انجام شده در زمینه اعتیاد. 10

2-5-1-     مروری بر پژوهش های انجام شده در جهان.. 10

2-5-2-     مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران.. 11

2-6-   عوامل خطرو عوامل محافظت کننده 12

2-6-1-     عوامل خطر سوء مصرف مواد در خانواده 12

2-6-2-     عوامل محافظت کننده از سوء مصرف مواد در خانواده 14

2-7-   اثر بخشی شیوه های فرزند پروری در گرایش به اعتیاد. 16

2-8-   آموزش مهارتهای فرزندپروری هوشمندانه و موثر. 20

فصل 3-   فرضیه ها و روش انجام کار. 22

3-1-   ضرورت و اهمیت تحقیق.. 23

3-2-   تحقیقات انجام شده 23

3-3-   بیان مسئله. 24

3-4-   اهداف تحقیق.. 24

3-5-   روش تحقیق.. 25

3-6-   روش گردآوری اطلاعات... 25

3-7-   ابزار گرد آوری.. 25

3-8-   فرضیه ها 26

3-9-   پرسشنامه  شیوه های فرزند پروری بامریند. 26

فصل 4-   تجزیه و  تحلیل اطلاعات... 29

4-1-   روش تحلیل اطلاعات... 30

4-2-   نحوه پاسخ گویی والدین به پرسشنامه. 30

4-3-   نحوه پاسخ گویی والدین به سوالات شیوه فرزند پروری استبدادی.. 35

4-4-   نحوه پاسخ گویی والدین به سوالات شیوه فرزند پروری آزاد. 39

4-5-   نحوه پاسخ گویی والدین به سوالات شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی.. 42

4-6-   آزمون فرضیه ها 46

4-6-1-     فرضیات تحقیق.. 46

فصل 5-   نتیجه گیری و پیشنهادات... 50

5-1-   نتیجه گیری.. 51

5-2-   پیشنهادات... 52

فهرست منابع.. 53

فهرست جداول :

جدول‏4‑1 توزیع سنی والدین.. 33

جدول‏4‑2 ترتیب والدین در خانواده خودشان.. 33

جدول‏4‑3 میزان تحصیلات والدین.. 33

جدول‏4‑4 نحوه پاسخ گویی به سوالات شیوه فرزند پروری  استبدادی.. 36

جدول‏4‑5  نحوه پاسخ گویی به سوالات شیوه فرزند پروری آزاد. 36

جدول‏4‑6 نحوه پاسخ گویی به سوالات شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی.. 37

جدول‏4‑7 نتایج آزمون t استیودنت  زیر فرضیه اول.. 49

جدول‏4‑8 نتایج آزمون t استیودنت  زیر فرضیه دوم. 49

جدول‏4‑9 نتایج آزمون t استیودنت  زیر فرضیه سوم. 51

فهرست شکل­ها

شکل ‏4‑1 توزیع سنی والدین زن.. 34

شکل ‏4‑2 توزیع سنی والدین مرد. 34

شکل ‏4‑3میزان تحصیلات والدین زن.. 34

شکل ‏4‑4میزان تحصیلات والدین مرد. 35

شکل ‏4‑5 ترتیب والدین زن در خانواده خودشان.. 35

شکل ‏4‑5 ترتیب والدین مرد در خانواده خودشان.. 35

شکل ‏4‑7 نحوه پاسخ گویی به سوال فقط پیروی از والدین.. 38

شکل ‏4‑8 نحوه پاسخ گویی به سوال پررو تر شدن بچه ها در صورت توجه مشکلات بچه ها 38

شکل ‏4‑9 نحوه پاسخ گویی به سوال رفتار بچه ها کاملاً مطابق میل والدین.. 38

شکل ‏4‑10 نحوه پاسخ گویی به سوال انجام دستورات والدین  بدون چون و چرا از والدین.. 38

شکل ‏4‑11 نحوه پاسخ گویی به سوال فهماندن خیلی زود رئیس خانواده به بجه ها 39

شکل ‏4‑12 نحوه پاسخ گویی به سوال برخورد به شدت بجه ها در صورت مخالفت با نظر والدین.. 39

شکل ‏4‑13 نحوه پاسخ گویی به سوال توهین بودن  شوخی و بازی بچه ها در حضور والدین.. 39

شکل ‏4‑14 نحوه پاسخ گویی به سوال سرزنش نکردن بجه ها در صورت خطای آنها 40

شکل ‏4‑15 نحوه پاسخ گویی به سوال ترس  بچه ها از والدین.. 40

شکل ‏4‑16 نحوه پاسخ گویی به سوال سپاسگذاری بچه ها از سختگیریهای والدین در آینده 40

شکل ‏4‑17 نحوه پاسخ گویی به سوال اجازه انجام هر کاری به بچه ها از سوی والدین.. 41

شکل ‏4‑18 نحوه پاسخ گویی به سوال دخالت نکردن والدین در کارهای بچه ها 41

شکل ‏4‑19 نحوه پاسخ گویی به سوال آزاد گذاشتن بچه ها 42

شکل ‏4‑20 نحوه پاسخ گویی به سوال تصمیم گیری خانواده فقط با خواست بچه ها 42

شکل ‏4‑21 نحوه پاسخ گویی به سوال محدود نکردن رفتار و خواست بچه ها 42

شکل ‏4‑22 نحوه پاسخ گویی به سوال اجازه والدین به بچه ها برای تصمیم گیری در کارهای خودشان.. 43

شکل ‏4‑23 نحوه پاسخ گویی به سوال اجازه دادن والدین به بچه برای خارج شدن هر وقت از منزل 43

شکل ‏4‑24 نحوه پاسخ گویی به سوال باید اجازه داد تا بچه ها خودشان تجربه کنند. 43

شکل ‏4‑25 نحوه پاسخ گویی به سوال در مجالس و مهمانی باید بچه ها را آزاد گذاشت... 44

شکل ‏4‑26 نحوه پاسخ گویی به سوال بچه ها جدی و کوشا نخواهند مگر با سختگیری والدین.. 44

شکل ‏4‑27 نحوه پاسخ گویی به سوال گفتن دلایل تصمیم گیری والدین به بچه ها 45

شکل ‏4‑28 نحوه پاسخ گویی به سوال قانع کردن بچه از سوی والدین در محدودیت ها 45

شکل ‏4‑29 نحوه پاسخ گویی به سوال مطرح کردن آزادانه انتظارات بچه ها در خانواده 45

شکل ‏4‑30 نحوه پاسخ گویی به سوال راهنمای کردن بچه ها به جای تنبیه. 46

شکل ‏4‑31 نحوه پاسخ گویی به سوال نظر خواهی از بچه در تصمیم گیری خانواده 46

شکل ‏4‑32 نحوه پاسخ گویی به سوال اجازه ابراز نظرات خوب  بچه ها در خانواده 46

شکل ‏4‑33 نحوه پاسخ گویی به سوال گفتگو با بچه ها در صورت گرفتن تصمیم بر خلاف میل بچه ها 47

شکل ‏4‑34 نحوه پاسخ گویی به سوال گاهی اوقات والدین باید با بچه ها سازش کنند. 47

شکل ‏4‑35 نحوه پاسخ گویی به سوال تنبیه نشدن بچه ها در صورت مطرح کردن مشکلات خود. 47

شکل ‏4‑36 نحوه پاسخ گویی به سوال بهتر بودن نظرات بچه ها در بعضی هنگام. 48جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :سوین نوری
تاریخ:پنجشنبه 22 آبان 1393-09:25 ق.ظ

پایان نامه چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

پایان نامه چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

قیمت:1200000ریال

    موضوع پایان نامه :

پایان نامه چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده:

اقتصاد نوین پدیده جدیدی است که درجریان شکل گیری روندجهانی شدن اقتصاد و همگرایی آن با توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد شکل گرفت. در جریان شکل گیری این پدیده ، شاهد ظهور ابعاد گوناگونی از پدیده اقتصاد الکترونیکی یا حتی زندگی الکترونیکی هستیم. بهداشت الکترونیکی، بانکداری الکترونیک و بیمه الکترونیکی مثال‌هایی از تجارت الکترونیک در زندگی روزمره انسانها هستند. از مزیت‌های تجارت الکترونیک می توان به کمک موثر به جهانی شدن تجارت، رفع محدودیت های زمانی و مکانی، تسریع در فرایند مبادله، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و تخصیص بهینه منابع اقتصادی اشاره کرد.
 بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب تجارت الکترونیک در بنگاه‌های اقتصادی باید نسبت به ایجاد زیر ساخت های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه‌های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک،ایجاد پهنای باند،اینترنت باسرعت بالاو کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.

در تحقیق حاضر، چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی بررسی می‌شود. و سعی شده است تا با مرور  مستند ادبیات موضوعی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی  و تجارت الکترونیکی و پیش نیازهای استقرار آن ضمن بیان مختصر تعاریف، اهمیت، ابعاد و موضوعات مرتبط، مدل مفهومی بمنظور توسعه بکارگیری تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی اراﺋه گردد تا بعنوان مبنایی برای بررسی ومطالعات بیشتر مربوط به موضوع در دنیای واقعی باشد .
 در پایان ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش تحقیق در قالب جمع بندی نتایج و اراﺋه پیشنهادات جهت تحقیقات آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند اراﺋه شده است.


فهرست مطالب:
چکیده
فصل 1- بنگاه‌های اقتصادی
1-1- مقدمه
1-2- تعریف اقتصاد
1-3- فعالیت اقتصادی
1-4- تعریف بنگاه
1-5- بنگاه اقتصادی
1-6- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط
1-7- اهمیت و نقش بنگاه‌های اقتصادی
1-8- ویژگی بنگاه‌های اقتصادی
1-9- خوشه سازی بنگاه‌های اقتصادی
1-9-1- خوشه های صنعتی
1-9-2- خصوصیات خوشه های صنعتی
1-9-3- سامان دهی خوشه های صنعتی در فعالیت های اقتصادی
1-10- مشكلات بنگاه‌های اقتصادی
فصل 2- توسعه بنگاه‌های اقتصادی
2-1- اهمیت و ضرورت توسعه بنگاههای اقتصادی
2-2- نظریه‌های موجود درباره بنگاه‌های اقتصادی
2-3- شکل‌گیری بنگاه های اقتصادی در درازمدت
2-4- تاثیر بنگاه ها در توسعه اقتصاد جهانی
2-5- عوامل تسریع روند حرکت از بنگاه های بزرگ به سمت بنگاه های کوچک
2-5-1- شدت یافتن رقابت جهانی
2-5-2- افزایش بی اطمینانی
2-5-3- تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع
2-5-4- مزیت‌ها و منافع صنایع بزرگ
2-5-5- مزیت‌ها و منافع صنایع کوچک
2-6- موردکاوی نقش بنگاه‌ها در توسعه اقتصادی
2-6-1- صنایع کوچک و متوسط در کشور ایتالیا
2-6-2- صنایع کوچک و متوسط در کشور اندونزی
2-7- نقش بنگاه های اقتصادی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور
2-8- بررسی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی در ایران
2-9- بررسی وتبیین جایگاه بنگاه های اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور ایران
2-9-1- وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران
2-9-2- راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران
2-10- تاثیر تعداد بنگاه‌های اقتصادی و توانمندی بنگاه‏ها در توسعه اقتصادی
فصل 3- تجارت الکترونیک
3-1- فناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات
3-2- مفهوم تجارت الکترونیک
3-3- هدف تجارت الکترونیک
3-4- زیر شاخه های تجارت الکترونیک
3-5-  تاریخچه تجارت الکترونیک
3-6- مدل های تجارت الکترونیک
3-7- تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن
3-8- چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌
3-9- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی
3-10- پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک
3-11- بلوغ الکترونیکی در تجارت الکترونیک
3-12- تجارت الکترونیک در جهان امروز و مقایسه های آماری
3-13- تجارت الکترونیک در ایران
3-14- بستر های تجارت الکترونیک در ایران
فصل 4- توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
4-1- مزایای توسعه تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
4-2- نقش بنگاه ها در اقتصاد دیجیتالی
4-3- زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی
4-3-1- تاثیر زیر ساختهای محیطی(بیرونی) بر توسعه تجارت الکترونیکی
4-3-2- تاثیر زیر ساختهای داخلی بنگاه تجاری در توسعه تجارت الکترونیکی
4-4- شاخص های آمادگی تجارت الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی
4-5- شرایط لازم برای توسعه  تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
4-6- عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
4-7- مشکلات و موانع  فراروی تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران
4-8- چالش‌های توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
4-9- راهکارهای  رشد و توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه‌گیری
5-2- پیشنهادات
فهرست منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic